ผลงานการแปลดังต่อไปนี้ ได้รับอนุญาตให้แปลและเผยแพร่แล้ว

เกม

ป้ายรถเมล์อามายาโดะ

 • งานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • แปลเป็นภาษาไทยด้วยตัวเองทั้งหมด
 • ทดสอบเกมและแก้ไขข้อบกพร่องโดยทีมงาน Whateverzone
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

เชลซี

 • งานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • แปลเป็นภาษาไทยด้วยตัวเองทั้งหมด
 • ทดสอบเกมและแก้ไขข้อบกพร่องโดยทีมงาน Whateverzone
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

ฮัลโหล? ฮัล..โหล?

 • งานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • แปลเป็นภาษาไทยด้วยตัวเองทั้งหมด
 • ทดสอบเกมและแก้ไขข้อบกพร่องโดยทีมงาน Whateverzone
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

คำสาปเหมันต์มรณะ

 • งานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • มีส่วนรวมในการแปลกับทีมงาน Whateverzone
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริศนาบ้านแม่มด

 • งานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • มีส่วนร่วมในการแปลกับทีมงาน Whateverzone
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

มังกรเขมือบลวง

 • งานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • มีส่วนร่วมในการแปลกับทีมงาน Whateverzone
 • ข้อมูลเพิ่มเติม LiEat I และ LiEat II