ในระบบคอมพิวเตอร์ คำว่า มั้ง (ม + -ั + -้ + ง) กับคำว่า ม้ัง (ม + -้ + -ั + ง) ถือว่าไม่เหมือนกันเนื่องจากว่า ลำดับของ ไม้หันอากาศกับไม้โท สลับตำแหน่งกันอยู่ แต่จริงๆแล้วผู้ใช้ต้องการจะพิมพ์คำว่า มั้ง เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้การค้นหาหรือเปรียบเทียบภาษาไทยได้

การแก้ปัญหาในอดีต

ในโครงการ Libthai ได้มีการแก้ปัญหานี้ไว้แล้ว โดยในโครงการ Libthai นั้นจะมีฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่า th_normalize แต่ว่า Libthai นั้นถูกเขียนด้วยภาษา C ดังนั้นผมจึงจำเป็นต้องพอร์ตให้สามารถใช้งานบนเว็บได้

ThaiSwap

ThaiSwap คือชื่อของโครงการที่ผมพอร์ตฟังก์ชัน th_normalize จาก Libthai มาเป็นภาษา Coffee Script ซึ่งสามารถนำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ Javascript ที่ใช้ได้ทั้งฝั่งเซิฟเวอร์และเบราว์เซอร์ โดยท่านสามารถเข้าไปดู Source Code และวิธีการใช้งานของโครงการนี้ได้ทาง https://github.com/pureexe/ThaiSwap