เนื่องจาก แอลัน ทัวริง ได้พบปัญหาหนึ่งจากเครื่องจักรทัวริงของเขา โดยเขาได้ตั้งชื่อปัญหานั้นว่า ปัญหาหยุดการทำงาน (Halting problem) ซึ่งได้มีการใช้การพิสูจน์แบบการสร้างข้อขัดแย้งว่าโปรแกรมที่สามารถแก้ปัญหาหยุดการทำงานนั้น ไม่มีอยู่จริง แต่เมื่อวันนึงเทคโนโลยีของเราพัฒนาขึ้น หรือว่าเราจะสามารถสร้างโปรแกรมที่แก้ปัญหาหยุดการทำงานได้ขึ้นมาได้กันแน่

ปัญหาหยุดการทำงานคืออะไร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นหากใส่ค่านำเข้า ไม่ตรงกับค่าที่โปรแกรมจะนำไปทำงานจะเกิดปัญหาหยุดการทำงาน (Halting) ขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมสำหรับบวกเลข หากใส่ข้อความเป็นตัวอักษร โปรแกรมจะหยุดการทำงาน ในทำนองเดียวกัน หากโปรแกรมสำหรับแปลภาษาแล้ว หากใส่ตัวเลขก็จะหยุดทำงานเช่นกัน

จึงได้มีความพยายามที่จะสร้างอีกโปรแกรมหนึ่งขึ้นมา โดยโปรแกรมนี้ เมื่อใส่ตัวโปรแกรมกับค่านำเข้า จะสามารถตอบได้ว่าโปรแกรมนี้จะสามารถทำงานได้หรือหยุดทำงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อค่านำเข้าเป็นโปรแกรมบวกเลขและอีกค่าหนึ่งเป็นตัวเลข จะตอบว่าทำงานได้ เมื่อค่านำเข้าเป็นโปรแกรมบวกเลขและอีกค่าเป็นตัวอักษร จะตอบว่าหยุดทำงาน

แต่หากนำผลลัพธ์จากโปรแกรมดังกล่าวมาใส่โปรแกรมที่เมื่อบอกว่าทำงานได้จะหยุดทำงาน และเมื่อบอกว่าหยุดทำงาน จะทำงานได้ แล้วนำค่านำเข้าเป็นตัวโปรแกรมทั้งสองโปรแกรมรวมกัน จะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นทันที ว่าสรุปแล้วมันสามารถทำงานได้ หรือว่ามันจะหยุดทำงานกันแน่

เอาเป็นว่าถ้าอ่านแล้วรู้สึกงง ลองดูคลิปอธิบายประกอบครับ เพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้น

ความขัดแย้งของเวลา

ความขัดแย้งกันของเวลา (Grandfather paradox) เป็นปัญหาที่กล่าวว่าจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาฆ่าปู่ตัวเอง อะไรจะเกิดขึ้น เราจะไม่เกิดใช่หรือไม่? แต่ถ้าเราไม่เกิดเราก็ฆ่าปู่ไม่ได้เหมือนกัน

จึงได้มีความพยายามอธิบายปัญหานี้ไว้หลากหลาย ตัวอย่างอย่างเช่น จักรวาลคู่ขนาน หรือ ทฤษฏีการวางซ้อน

ลองมาชมคลิปการอธิบายวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของเวลาครับ

ความเหมือนของสองปัญหา

จะเห็นว่าทั้ง 2 ปัญหามีความขัดแย้งเช่นเดียวกัน แต่ว่าปัญหาของความขัดแย้งเวลา สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฏีการวางซ้อน จึงมีความเป็นไปได้เช่นกันที่จะสามารถสร้างโปรแกรมที่แก้ปัญหาหยุดการทำงานได้ด้วยทฤษฏีวางซ้อน

เทคโนโลยีล่าสุด

ปัจจุบันนี้เริ่มมีการใช้งาน คอมพิวเตอร์ควอนตัม กันแล้ว ซึ่งคอมพิวเตอร์ควอนตัมนั้นระหว่างคำนวณเองก็สามารถใช้งานการวางซ้อนได้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถแก้ปัญหาหยุดการทำงานได้สำเร็จ

ทิ้งท้าย

เนื่องจากผมไม่เชี่ยวชาญความรู้ด้านฟิสิกส์ จึงอยากให้ผู้มีความรู้ด้านฟิสิกส์มาช่วยบอกว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเรื่องของการวางซ้อนในการแก้ปัญหาหยุดการทำงานได้หรือไม่ครับ