หลังจากที่ Parse ได้ประกาศปิดตัวไป ก็ได้ประกาศโครงการ Parse server เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานเดิม สามารถย้ายออกไปตั้งอยู่บนเซิฟเวอร์ของตัวเองได้

เตรียมความพร้อม

สิ่งที่ต้องใช้ในการติดตั้ง Parse server ได้แก่

  1. Node.js (รุ่น 4.3 หรือใหม่กว่า)
  2. MongoDB

เมื่อมีทั้ง 2 อย่างพร้อมแล้วก็จะสามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง

npm install -g parse-server parse-dashboard mongodb-runner

เริ่มใช้งาน

ก่อนอื่นต้องเรียก MongoDB ขึ้นมาใช้งานด้วยการใช้คำสั่ง

mongodb-runner start

แล้วจากนั้นเรียกใช้งานตัว Parse server ด้วยคำสั่ง

parse-server --appId แอปไอดี --masterKey กุญแจ

โดยถ้าทำการย้ายระบบ Parse มาจากเซิฟเวอร์เดิมก็ให้ตั้งแอปไอดีและกุญแจให้เหมือนเดิม แต่ถ้าจะสร้างแอปใหม่ สามารถตั้งแอปไอดี และกุญแจเองได้เลย

จากนั้นเรียกหน้าควบคุมขึ้นมาโดยการใช้คำสั่ง

parse-dashboard --appId แอปไอดี --masterKey กุญแจ --serverURL "ที่อยู่Parse" --appName ชื่อแอป

โดยให้ใช้แอปไอดี กับกุญแจเหมือน parse-server และที่อยู่Parse นั้นถ้าเราไม่ได้แก้การตั้งค่าอะไรให้กรอกเป็น http://localhost:1337/parse ส่วนชื่อแอปก็สุดแล้วแต่จะตั้ง

ในที่สุดแล้วเราก็จะพบกับหน้าควบคุมของ Parse ปรากฏขึ้นมาที่ http://localhost:4040