ในปี 2015 ที่ผ่านมาผมเขียนโปรแกรมไปทั้งสิ้น 288 ชั่วโมง 39 นาที 36 วินาที เฉลี่ยเขียนวันละ 2 ชั่วโมง 15 นาที 19 วินาทีภาษาที่เขียนมากที่สุดคือ markdown ใช้เวลาไปทั้งสิ้น 67 ชั่วโมง 43 นาที 52 วินาที นับว่าผมใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมทั้งปีไปไม่น้อยเลยทีเดียว