ตอนนี้ผมกำลังพัฒนา library สำหรับใช้แปลภาษาไอรินให้ทำงานได้ ตอนแรกผมก็ใช้วิธีทดสอบด้วยมือครับ นั่งไปพิมพ์ไป หาบัคไปพลาง ผมก็เจอบัคบ้างประปราย แต่ผมก็มีปัญหาขึ้นมาคือ ผมจะรับประกันได้อย่างไรว่า library ที่สร้างขึ้นมาจะไม่มีบัค ซึ่งถ้าท่านใดเคยเรียนเขียนโปรแกรมมาละก็ผมมั่นใจว่าท่านจะต้องเคยเจอกับเกรดเดอร์ ที่จะคอยตรวจข้อสอบให้เราว่าโปรแกรมที่เราทำนั้นถูกต้องสมบูรณ์ดีหรือไม่ ดังนั้นผมจึงต้องหาตัวช่วยที่จะสร้างสิ่งที่เหมือนกับเกรดเดอร์ขึ้นมา นั่นก็คือ gulp.js

หมายเหตุ: ถ้าท่านเจอโพสนี้เป็นครั้งแรก ลองทำความรู้จักกับ Gulp.js เพิ่มเติมได้ที่โพส ลองใช้ Gulp.js

การเขียนปลั๊กอินให้ Gulp.js

ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าผมจะใช้ coffeescript ในบทความต่อไปนี้ เนื่องจากผมใช้ coffeescript ในการทดสอบภาษาไอรินเพื่อจะได้เขียนโค้ดได้สั้นลง แต่มีปัญหาอยู่เล็กน้อยคือ Gulp.js ไม่ลองรับการใช้ coffeescript โดยตรง จึงต้องใช้งานโดยการติดตั้ง coffeescript ลงในโฟลเดอร์ที่เราจะใช้ Gulp.js ก่อนโดยใช้คำสั่ง npm install --save coffee-script หลังจากนั้นให้สร้างไฟล์ gulpfile.js ขึ้นมาโดยด้านในมีเนื้อความว่า

require('coffee-script/register');
require('./gulpfile.coffee');

จากนั้นสร้างไฟล์ gulpfile.coffee เพื่อเขียนงานที่ Gulp.js ต้องทำที่นัน โดยผมจะเขียนโค้ดไว้ว่า

gulp = require("gulp")
gutil = require('gulp-util')
tester = require("./gulp-irin-tester.coffee")

gulp.task 'default', ->
  gutil.log "Running",gutil.colors.cyan("irin-lang"),"automated tester..."
  gulp.src(['case/**/config.json']).pipe(tester())

หลายท่านอาจสงสัยว่า gulp-util มีไว้ทำอะไรซึงนั่นก็มีไว้เพื่อแสดงสีออกทาง คอนโซลโดยการใช้งานคำสั่ง gutil.log ตามด้วย gutil.colors.ชื่อสี ตามที่ได้ปรากฏในโค้ดด้านบน โดยจะให้ผลลัพธ์เป็นเหมือนรูปภาพด้านล่าง โดยสีที่รองรับใน gulp-util ได้แก่ black,red,blue,green,yellow,magenta,cyan,white และ gray

ซึ่งทาง Gulp.js ก็มีวิธีการเขียนปลั๊กอินแนะนำไว้ แต่ผมไม่เข้าใจเท่าใดนักจึงขอสรุปมาเป็นประเด็นข่าวๆ ในรูปแบบความเข้าใจของผม เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายตามไปด้วย

  gulp.src(['case/**/config.json']).pipe(tester())

จากโค้ดจะสังเกตได้ว่า การส่งค่าของ Gulp.js จะใช้คำสั่ง pipe แต่กลับไม่มีอะไรส่งออกไปยังปลั๊กอินที่เราสร้างขึ้นเพราะว่า Gulp.js ใช้วิธีการส่งค่าผ่าน steam ซึ่งเราสามารถรับค่าได้โดยการเขียนโค้ดดังนี้

through = require 'through2'
myPlugin = ->
  through.obj (file,enc,callback)->
    if file.isBuffer()
     callback(null,file)
module.exports = myPlugin

จะเห็นว่าต้องใช้ไลบารี่ชื่อ through2 ช่วยในการทำงาน ซึ่งตัวแปร file นั้นจะเป็น buffer ของการอ่านไฟล์ที่ได้มาจากคำสั่ง src ของ Gulp.js โดยวิธีใช้ก็เหมือน buffer จากการอ่านไฟล์ทั่วไปใช้คำสั่ง .toString() เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของไฟล์เป็นต้น แต่เมื่อทำงานเสร็จแล้วให้ทำการ callback(null,file) กลับไปเสมอ เพื่อบอก gulp ว่างานที่ได้รับมานั้นเสร็จสิ้นแล้ว

สรุป

เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถรับค่าจากที่ส่งมาจาก Gulp ได้แล้ว ซึ่งเราก็จะนำค่านี้ไปทำสิ่งต่างๆต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบไลบารี่แบบที่ผมนำไปใช้ หรือจะนำไปทำงานอื่นๆที่ต้องการให้ทำอัตโนมัติ ก็สามารถทำได้ตามที่ท่านต้องการเลยครับ