ผ่านมา 1 ปีแล้วหลังจากเริ่มต้นที่จะพัฒนาไอริน โดยตั้งแต่เริ่มพัฒนา โดยโครงการไอรินนั้นจะเป็นโครงการเปิดโค้ด (Open source) ทั้งหมด ซึ่งผมหวังว่าจะช่วยให้การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ของเมืองไทยเป็นไปอย่างก้าวกระโดด โดยในโอกาสที่ครบรอบ 1 ปีไอริน ผมจะมาแนะนำให้ท่านรู้จักกับโครงการในเครือไอรินตอนนี้ครับ

โครงการไอรินได้แบ่งย่อยโครงการออกเป็น

  1. ไอริน
  2. มูมู่
  3. มิโกะ
  4. ภาษาไอริน
  5. ชานะ

ไอริน

เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณตอนนี้พึ่งครบรอบ 1 ปี ยังไม่สมบูรณ์เท่าได้นัก แต่ผมสัญญาว่าไอรินจะถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเข้าสู่ขั้นการใช้งานจีิงอย่างแน่นอน

เว็บไซต์: irin.in.th

มูมู่

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไอริน สร้างขึ้นเพื่อให้มีฐานข้อมูลคำศัพท์เพื่อไปสอนให้ไอริน โดยเปิดให้คนสอนคำศัพท์ได้อย่างอิสระ คุณสามารถสอนอะไรกับมูมู่ก็ได้ ทำให้มูมู่หยาบคายอย่างมาก โดยมูมู่นั้นได้เปิดให้คนทั่วไปใช้งานแล้ว

เว็บไซต์: mumu.irin.in.th

มิโกะ

มิโกะ แปลว่า มนุษย์ที่ทำหน้าที่รับสารและแปลสารจากเทพ (อ้างอิง) เป็นระบบที่จะนำประวัติการสนทนาของบุคคลที่เราเคยคุยด้วยรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น อาหารที่ชอบ, สีที่ชอบ ฯลฯ นำมาประมวลผลเป็นนิสัยของคนๆนั้น ก่อนจะแปลงจากนิสัยเป็นบอทให้สามารถสนทนาโต้ตอบได้ ซึ่งอยู่ในขั้นกำลังพัฒนา

เว็บไซต์: miko.irin.in.th

ภาษาไอริน

ภาษาไอรินมาจากชื่อเต็มว่า การเยื้องเพื่อการรู้จำภาษาธรรมชาติอย่างชาญฉลาด (Indent to Recognize for Intelligent Natural language : IRIN) สร้างขึ้นมาโดยใช้ภาษา Coffee script มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้คนที่ต้องการสร้างบอทเป็นของตัวเองสามารถสร้างได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกันภาษา AIML อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนระบบ Expression ให้สอดรับกับภาษาไทย โดยภาษาไอรินนั้นกำลังอยู่ในขั้นการพัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติมที่: Github

ชานะ

ชานะ แปลว่าเล็กและฉลาด (อ้างอิง) เป็นโครงการที่จะสร้างตัวจัดการบอทสำเร็จรูป เหมือนตัวจัดการหน้าเว็บสำเร็จรูปที่เราเรียกกันว่า CMS (Content Management System) ให้ผู้ใช้สามารถสร้างบอทของตัวเองได้ง่ายเพียงแค่ ลาก วาง และสอน โดยชานะนั้นจะเขียนด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูลเป็น Mysql ซึ่งต่างจากไอรินและมูมู่ที่ใช้ Node.JS เนื่องจากผมต้องการให้ชานะสามารถใช้งานได้ทุกที่ ซึ่งโฮสติ้งสำหรับ PHP แลัว Mysql มีจำนวนมากในเมืองไทยจึงสะดวกสำหรับให้ผู้อื่นการนำไปใช้งาน ซึ่งชานะนั้นอยู่ในขั้นกำลังพัฒนา

เว็บไซต์: shana.irin.in.th