ของไหล คือกลุ่มของโมเลกุลที่มีการเรียงตัวแบบสุ่ม และยึดกันด้วยแรงเหนี่ยวอย่างอ่อน และแรงที่กระทำโดยผนังของภาชนะ ซึ่งเรีื่องกลศาสตร์ของไหล จะศึกษาคุณสมบัติของของไหลที่อยู่นื่ง เรียกว่าของไหลสถิต (Fluid statics) และของไหล์ที่เคลื่อนที่เรียกว่า จลศาสตร์ของไหล (Fluid dynamics)

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นสรุปสูตรเพื่อใช้ในการสอบเท่านั้น ควรอ่านที่มาและความสำคัญเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

ความหนาแน่น

 • คือ ความหนาแน่น
 • คือ มวลของวัตถุ
 • คือ ปริมาตรของวัตถุ

ความหนาแน่นสำหรับอ้างอิง

สสาร ความหนาแน่น
อลูมิเนียม
เหล็กและเหล็กกล้า
ทองแดง
ตะกั่ว
ทองคำ
คอนกรีต
แกรนิต
ไม้
แก้ว
น้ำแข็ง
กระดูก
น้ำ (4 cํ)
น้ำทะเล
พลาสม่าเลือด
เลือดทั้งหมด
ปรอท
เอทิลแอลกอฮอล์
น้ำมันเบนซิน
อากาศ
ฮีเลียม
คาร์บอนไดออกไซด์
ไอน้ำ (100 cํ)

ความดันในของไหล

 • คือ ความดันในหน่วยปาสคาล
 • คือ แรงในหน่วยนิวตัน
 • คือ พื้นที่ในหน่วยตารางเมตร

 • คือ ความดันในหน่วยปาสคาล
 • คือ ความดันอากาศ
 • คือ ความหนาแน่นของสสาร
 • คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
 • คือ ความลึกของของไหล

หลักของพาสคัล

หลักของพาลคัล กล่าวไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงความดันที่ใส่เข้ไปในของไหลขะส่งผ่านไปยังทุกๆจุดของของไหลและที่ผนังภาชนะที่บรรจุของไหล”

 • คือ ความดันในหน่วยปาสคาล
 • คือ แรงในหน่วยนิวตัน
 • คือ พื้นที่ในหน่วยตารางเมตร

การวัดความดัน

ความดันสมบูรณ์ (Absolute pressure) คือ

ความดันเกจ (gauge pressure) คือ

แรงลอยตัว

แรงลอบตัวคือ “ขนาดของแรงลอยตัวกระทำบนวัตถุที่จมทั้งหมดหรือบางส่วนในของไหลเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่แทนที่โดยวัตถุนั้น”

 • คือ แรงลอยตัว
 • คือ ความหนาแน่นของของเหลวที่ถูกแทนที่ไป
 • คือ ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ไป
 • คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

จลนศาสตร์ของไหล

ใช้คำนวณการไหลของน้ำผ่านท่อที่มีหน้าตัดขนาดไม่เท่ากัน

 • คือ พื้นที่หน้าตัดท่อ
 • คือ ความเร็วในการไหล
 • คือ อัตราการไหล

สมการแบร์นูลลี่

ใช้คิดกับน้ำไหลจากที่ต่ำไปที่สูง

 • คือ ความดันในหน่วยปาสคาล
 • คือ ความเร็วในการไหล
 • คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
 • คือ ความสูงของปลายท่อจากจุดอ้างอิง

กฏของทอร์รีเชลลี

ใช้คิดกับถังน้ำเจาะรูเล็กๆที่ก้นถังให้น้ำไหลออก

 • คือ ความดันในหน่วยปาสคาล
 • คือ ความเร็วในการไหล
 • คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
 • คือ ความสูงของปลายท่อจากปากถึง