ช่วงเวลาการสอบปลายภาคก็เข้าใกล้ขึ้นมาทุกที การสอบปลายภาคครั้งนี้คงไม่เหมือนการสอบปลายภาคครั้งก่อนๆในระดับมัธยมอีกแล้ว หลังจากได้รับบทเรียนมาพอสมควรในการสอบกลางภาคว่า อย่าดูถูกวิชาความรู้ เพราะฉะนั้นแล้ว ผมจึงต้องใช้ความพยายามในการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นอีก

จะบ่นถึงคะแนนกลางภาคไปก็คงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นดังนั้น ผมจึงมาจัดเตรียมเรื่องที่จะต้องอ่านไปสอบปลายภาคจะดีกว่า โดยวิขาที่ผมจะต้องสอบปลายภาคมีทั้งหมด 4 วิชาได้แก่ แคลคูลัส,ฟิสิกส์,ชีววิทยาและภาษาอังกฤษ

ฟิสิกส์

เริ่มด้วยการสอบฟิสิกส์ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน โดยการสอบฟิสิกส์นั้นแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ การสอบฟิสิกส์บรรยาย (9.00 - 12.00 น.) และการสอบปฏิบัติการฟิสิกส์ (13.00 - 16.00 น.)

ฟิสิกส์บรรยาย

 1. สมดุลสถิตและสมบัติความยืดหยุ่น
 2. อุณหภูมิ
 3. ความร้อนและสมบัติข้อหนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์
 4. ทฤษฏีจลน์แก๊ส
 5. เครื่องจักรความร้อน,เอนโทรปี และกฏข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์

ปฏิบัติการฟิสิกส์

 1. การวัดอย่างละเอียด
 2. สมดุลของแรง 3 แรง
 3. ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
 4. กฏของฮุค
 5. โมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุ
 6. แรงสู่ศูนย์กลาง
 7. อัตราเร็วของคลื่นตามขวางในเส้นเชือก
 8. กำทอนของเสียง
 9. เทอร์โมคัปเปิ้ล
 10. กฏการเย็นตัวของนิวตัน
 11. หลักของอาร์คิมีดีส: แรงลอยตัวและความหนาแน่น

แคลคูลัส

สอบในวันที่ 2 ธันวาคม เวลา 9.00-12.00 น. สำหรับเรื่องที่จะสอบในช่วงปลายภาคนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมซึ่งประกอบด้วย

 1. ลำดับ
 2. อนุกรม
 3. อนุกรมกำลังของจำนวนจริง

ภาษาอังกฤษ

สอบวันที่ 3 ธันวาคม เวลา 9.00-12.00 น. สำหรับเรื่องที่จะสอบก็คือเรื่องที่เรียนๆมาทั้งหมด เช่น Passive Voice, Gerund, Adjective เป็นต้น

ชีววิทยา

สอบเป็นวิชาสุดท้ายในวันที่ 7 ธันวาคม โดยมีทั้งการสอบทั้งบรรยาย (9.00-12.00 น.) และปฏิบัติการ (13.00-16.00 น.) แต่ในการสอบจะเป็นหัวข้อเดียวกันได้แก่

 1. นิเวศวิทยา
 2. นิเวศวิทยาวิวัฒนาดาร
 3. พฤติกรรมสัตว์
 4. ฮอร์โมนสัตว์
 5. การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศและการเจริญพัฒนาของเอมบริโอสัตว์
 6. ฮอร์โมนพืชและการตอบสนองของพืช
 7. ระบบภูมิคุ้มกัน
 8. เทคโนโลยีพืช

ปล.

แม้ว่าจะสอบเพียง 4 วิชา แต่ละวิชานั้นกลับเป็นภาระอันหนักอึ้ง และยิ่งต้องรักษาเกรดไว้ยิ่งทำให้ความหนักเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว แต่ถึงอย่างนั้นผมก็จะผ่านปลายภาคนี้ไปให้ได้ครับ