การเคลื่อนที่แบบออสซิเลตคือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมายังจุดสมดุล อาจมีชื่อเรียกอื่นๆเช่น การเคลื่อนที่แบบครบรอบ (Periodic motion) การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก (Harmonic motion) การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต (Oscillatory Motion) โดยตัวอย่างของการเคลื่อนที่ประเภทนี้ได้แก่ ลูกตุ้มและมวลติดสปริง

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นสรุปสูตรเพื่อใช้ในการสอบเท่านั้น ควรอ่านที่มาและความสำคัญเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

วัตถุติดสปริง

 • คือ แรงที่วัตถุกระทำต่อสปริง
 • คือ ระยะกระจัด
 • คือ ค่านิจจ์สปริง

ฮาร์โมนิกอย่างง่าย

 • คือ ระยะกระจัด
 • คือ อัตราเร็ว
 • คือ ความเร่ง
 • คือ ความเร็วเชิงมุม
 • คือ มุมเฟส
 • คือ ค่านิจจ์สปริง
 • คือ มวลของวัตถุ
 • คือ แอมพลิจูด

พลังงานของการเคลื่อนที่ฮามอร์นิกอย่างง่าย

 • คือพลังงานของการเคลื่อนที่
 • คือ ค่านิจจ์สปริง
 • คือ แอมพลิจูด

ลูกตุ้ม

 • คือ ความเร็วเชิงมุม
 • คือ ความยาวของเส้นเชือก
 • คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง