ตอนนี้ระบบมูมู่ล่มไปแล้ว ผมพยายามรีสตาร์ทเครื่องแล้ว แต่ว่ายังไม่เป็นผล
แน่นอนว่าน้องไอรินก็ล่มด้วยเช่นกัน ผมจึงต้องปิดระบบยาวๆ จนกว่าจะหาปัญหาเจอครับ
ส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะเกิดจาก มูมู่ โดนคนฟลัดข้อความมาจำนวนมาก ทำให้ระบบขัดข้อง
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ