ในคืนวันที่ 30 เมษายน 2558 ทาง Facebook จะมีการ Migrate ระบบ Graph API v2.0 โดยสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ และมีผลกระทบที่เยอะก็คือส่วนของการติดต่อเพื่อดึงข้อมูลของเพื่อน (Friends’ data API) ที่จะปิดให้บริการ ซึ่งก็ตรงกับกับการตั้งสโลแกนของ Facebook ใหม่ “People First” ซึ่งการที่ดึงข้อมูลของเพื่อนไม่ได้อีกทั้งยังมีการปรับปรุงระบบบางส่วนของเฟสบุ๊คเพิ่มเติม ทำให้ แอปของ Pure’s app แอปไม่สามารถใช้งานหลังวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีดังนี้

  1. ใครคุยกับคุณมากที่สุด
  2. ใครไม่เคยไลค์ฉัน
  3. อัตราส่วนเพศของเพื่อนฉัน
  4. ฉันอัพสเตตัสหรือรูปมากกว่ากัน
  5. เปรียบเทียบจำนวนเพื่อนของคุณ

ส่งผลให้ผมจำเป็นต้องปิดการใช้งานแอปทั้งหาตัวนี้ และปิดเว็บเก่า (พื้นหลังสีดำ) เปลี่ยนเป็นเว็บใหม่ (พื้นหลังสีฟ้า) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 0.00 น.ครับ

ผมก็ต้องขอโทษที่ไม่สามารถพัฒนาแอปเหล่านี้ต่อได้ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านได้ที่ ThumbsUp ครับ