เนื่องจากผมเพิ่งซื้อมือถือมาใหม่ รุ่น LG G3 ผมงมหาวิธีการเชื่อมต่ออยู่นาน
ตอนนี้เชื่อมต่อได้แล้วก็จะนำมาแบ่งกันนะครับ


เริ่มแรก ติดตั้ง adb ลงไปยัง linux ก่อนด้วยคำสั่ง 

sudo apt-get install android-tools-adb
หลังจากติดตั้ง adb เสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็สั่ง


sudo nano /etc/udev/rules.d/51-android.rules
หลังจากนั้นเพิ่มไป 1 บรรทัดครับ

SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1004", MODE="0666" GROUP="androiddev", SYMLINK+="android%n"
บันทึกเสร็จแลัวสั่ง

sudo service udev restart

สลับโหมดที่มือถือ เป็น PTP และเปิด android debuging ก็จะเชื่อมต่อได้แล้วครับ