ก่อนอื่นเลยนะครับ ตอนนี้ต้องใช้ความรู้ภาษา HTML และภาษา Javascript ขั้นพื้นฐาน ครับ เนื่องจากเราจะใช้ facebook javascript sdk
ต่อจากตอนที่แล้วเมื่อท่านได้สมัครแอปเฟสบุ๊คไว้เมื่อตอนที่แล้ว (https://www.pureapp.in.th/2014/09/blog-post_6.html) ในตอนนี้นะครับ ให้กลับไปเปิดหน้า developers.facebook.com  แล้วไปจด appid มาครับ


จากนั้นเริ่มเขียนแอปเฟสบุ๊คบนบล็อกโดยไปที่


หน้าเว็บ (ซ้ายมือ) เลือก หน้าเว็บใหม่


จากนั้นตั้งชื่อหน้าเว็บครับ แล้วให้กดปุ่ม HTML ที่ซ้ายมือแล้วพิมพ์โค้ดลงไปก่อนดังนี้ (โค้ด) นี่คือโค้ดของการเตรียมการใช้เฟสบุ๊ค ทุกครั้งที่เรียกแอปเฟสบุ๊คขึ้นมาใช้บนบล็อกต้องพิมพ์แบบนี้ ต่อไปเราจะสร้างโค้ดสำหรับ ล็อกอินเข้าเฟสบุ๊คเพิ่มปุ่ม Login ด้านใต้สุด ตามโค้ดนี้

จากนั้นเราจะเขียน javascript ให้ login โดยก่อน</script> 


 โดยเพิ่มโค้ดตามนี้  

อธิบายครับ FB.login() คือฟังก์ชันในการเด้งหน้าต่าง login ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
FB.login(callback,login_parameter)
โดยส่วน callback ให้ใส่ฟังก์ชันว่าเมื่อ login เสร็จแล้วทำอะไร อย่างผม login เสร็จให้โพสหน้าวอล 
และส่วน login_parameter ผมได้เขียนว่าขอสิทธิโพสไปยังหน้าวอลครับ

ในการโพสไปหน้าผมก็สั่งให้โพสไปหน้าวอลผ่าน graph api ซึ่งผมจะพูดถึง graph api ในตอนต่อไปนะครับ

แต่ เมื่อใช้ blogger แล้ว จะมีปัญหากับภาษาไทย แบบนี้


ให้แปลงภาษาไทยเป็น javascript escape ก่อนโดยใช้เว็บนี้ http://rishida.net/tools/conversion/
ให้ก็อปข้อความภาษาไทยไปวางใน Mixed Input กด convert แล้วก็อป ภาษาไทยในของ Javascript Escape มาวาง


จนโค้ดเป็นแบบนี้


เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ท่านก็สามารถโพสเฟสบุ๊คผ่านบล็อคโดยใช้แอปเฟสบุ๊คได้แล้ว ขอให้มีความสุขครับ


นี่คือตัวอย่างปุ่มโพสที่ทำเสร็จแล้วนะครับ https://www.pureapp.in.th/p/blog-page_5.html